Съобщение изх. №23085734/03.10.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Иван Койчев

Съобщение изх. №23085734/03.10.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Иван Койчев относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТБлагоевград-23085734.pdf 56.53 KB