Съобщение изх. №24014769/06.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ГРАНТ 26" ООД

Съобщение изх. №24014769/06.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ГРАНТ 26" ООД относно издаден Протокол №ПР2400283/19.01.2024 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВарна-24014769.pdf 513 KB