Съобщение изх. №24016930/14.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПРОЕКТСТРОЙ БИЛДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №24016930/14.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПРОЕКТСТРОЙ БИЛДИНГ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2402723/16.02.2024 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВарна-24016930.pdf 435.85 KB