Дирекция „Инспекция по труда“ София ще посреща своите посетители в обновена сграда

На специална церемония в присъствието на заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и ръководствата на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) бе открита реновираната сграда на ул. „Лъчезар Станчев“ № 20 в град София.

По време на церемонията заместник-министър Лазаров подари на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ София Ивелина Йотова пано с изобразена на него сова, като символ на защитата, която е и основната мисия на Главна инспекция по труда да защитава трудовите права на българските работници и служители. Паната са изработени от потребителите на дома за стари хора „Венета Ботева“ в град Велико Търново.

Ремонтът на сградата се осъществи с финансови средства от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, и от държавния бюджет. Благодарение на реновирането са създадени по-добри условия на труд за 120 души, работещи в АКСУ и в регионалните структури за София-град на АСП и ИА ГИТ.

Работното време на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище София е от понеделник до петък от 09:00 до 17:30 ч.

Повече информация за контактите на териториалните дирекции на ИА „Главна инспекция по труда“ е налична на https://www.gli.government.bg/bg/node/4329