Главната инспекция по труда подкрепи семинар за рисковете при работа с химични агенти

 

„Опасните вещества са заплаха за живота и здравето на работещите в целия свят. Данните показват колко мащабен и сериозен е проблемът с излагането на експозиция на химични вещества в работата. Проблем, който не може да бъде решен само от една институция или организация дори при най-доброто законодателство“, каза инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) по време на семинар на тема: „Рисковете при работа с химични агенти“. Семинарът бе открит от изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов,  които са и организатори на семинара.

Освен на работата с химични агенти, специално внимание бе обърнато и на работата от разстояние и на промените в Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Проф. д-р Кирил Карамфилов, началник на клиниката по Кардиология в УМБАЛ „Александровска“ постави фокус върху нарастващия брой на сърдечните заболявания вследствие на работата и апелира към присъстващите да имат предвид, че здравословното състояние на работещите, което определя и тяхната ефективност, се състои във физическото, социалното и психическото им благополучие.

 Данните от Оперативния регистър на Главна инспекция по труда за трудовите злополуки също показва, че броят на нетравматични увреждания по време на работа за периода януари - юни 2024 г. е 37 бр., като 28 от тях са завършили с фатален край заради настъпили инфаркти и инсулти.

Д-р Петя Георева от дружество „Трудова медицина“ представи статистика за раковите заболявания, като каза, че в Европа 4% от тях са професионални ракови заболявания, а 52% от смъртните случаи, свързани с работата се дължат на ракови заболявания, последвани от заболявания на сърдечносъдовата система, които са 24%. Секторите с високо равнище на разпространение на опасни вещества са селско стопанство, строителство и производство. Д-р Георева бе категорична, че към младите работници трябва да се подхожда с внимание, защото те са изложени на сериозен риск от настъпване на професионалните заболявания заради неспазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и недооценяване на рисковете на работното място.

Инж. Асенова използва повода да благодари на присъстващите за подкрепата и съдействието, което среща Главна инспекция по труда по време на регионалните форуми за ограничаване на трудовия травматизъм „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ Тя бе категорична, че без тяхната подкрепа посланията от форумите трудно биха достигнали до работниците и служителите.

Повече информация за кампанията е налична на https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908

По време на семинара всички участници се обединиха около мнението, че превенцията е най-сигурният път за опазване живота и здравето на работещите българи.