Засиленото сътрудничество на ИА ГИТ с Френската инспекция по труда е намалило броя на случаите на експлоатирани българи

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) получи похвала от работодател за активната си съвместна дейност с Инспекцията по труда на Франция, благодарение на която случаите на експлоатирани българи там намаляват. Признанието направи Цветан Филипов, собственик на фирма за подбор на персонал във Франция, по време на сутрешния блок на Евронюз – „Добро утро, Европа“. Той бе категоричен, че засиленият контрол от страна на Агенцията е довел до видими резултатите конкретно за Франция.

В предаването участваха Анита Грънчарова и Димитър Маджаров, представители на ИА ГИТ, които бяха поканени в студиото, за да представят основните права на работещи при сезонна работа.

          Експертите от Инспекцията по труда подчертаха значението на писмения документ при започване на работа независимо дали става въпрос за България, или за друга държава, в която ще се полага трудът.

          Анита Грънчарова припомни трите документа, които работодателят е длъжен да предостави преди започване на работа на работниците – екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни с договорени в него условия; копие на уведомлението на регистрацията му в Националната агенция за приходите и длъжностна характеристика. „Това са документите, които гарантират в най-пълна степен трудовите и социални права на работещите“, заяви Грънчарова.

          Димитър Маджаров подчерта, че заминаващите за работа в чужбина трябва да работят при същите условия, при които работят и гражданите на приемащата държава. Условията за българските работници не могат да бъдат по-неблагоприятни. Той апелира преди да заминат, те да бъдат предварително запознати писмено с условията на работа, за да не бъдат разочаровани, когато отидат на място.

В разговора бе уточнено, че при нарушени трудови права Българската инспекция по труда няма материална компетентност да извършва проверки в друга държава, но чрез възможностите на международното сътрудничество се сезират местните контролни органи и се извършват проверки. Маджаров бе категоричен, че благодарение на активната международна дейност с Европейския орган по труда и извършването на съвместни и съгласувани проверки се полагат усилия за защитаване в най-пълна степен на трудовите права на работещите зад граница.

          Повече информация за правата на българите при работа в чужбина може да намерите на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12998

          Анита Грънчарова подчерта, че гражданите, които подават сигнали за работа без трудов договор, трябва да бъдат на работните си места при извършването на проверка от Инспекцията по труда, за да бъдат установени по безспорен начин, че полагат труд за дадения работодател.

В края на разговора апелът на Цветан Филипов бе чрез общи усилия с Главна инспекция по труда да се работи за подобряване на отношението към българските работници, за да не бъдат възприемани като втори качество европейци.

          Целият разговор може да проследите на: https://euronewsbulgaria.com/news/28264/namalyavat-sluchaite-na-eksploatatsiya-zad-granitsa-no-i-bulgarite-vse-po-malko-tursyat-rabota-v-chuzhbina