Помощ

Сайтът на Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда' е оптимизиран за работа с интернет браузери Internet Explorer версия 8.xx и по-висока, Mozilla Firefox, Google Chrome и др. съвременни интернет браузери.

За да гледате видео материалите, трябва да имате инсталирана актуална версия на Flash Player, който може да изтеглите безплатно от http://www.adobe.com. За да гледате онлайн излъчванията, освен актуална версия на Flash Player, е необходимо в защитната стена (Firewall) да е отворен порт 2055 (при проблем се обърнете към Вашия системен администратор).

Част от съдържанието е в .pdf формат, изискващ безплатен софтуеър като Adobe Reader или аналогични.

Съдържанието на английската версия на сайта не е идентично с българската версия.

Сайтът е динамичен, съдържанието му се обновява и актуализира ежедневно.

За бързо откриване на необходимата Ви информация може да ползвате Картата на сайта, както и вградените възможности за търсене, филтриране по ключова дума, дата и сортиране по азбучен ред.

За предложения, мнения и сигнали при забелязани неточности в този сайт, използвайте електронната форма за обратна връзка или някой от другите предложени начини да се свържете с нас.