В помощ на украинските граждани

Описание

Bulgaria for Ukraine - eдинен портал за хора, засегнати от войната в Украйна

В Единния портал за хора, засегнати от войната в Украйна, е публикувана на едно място информацията, необходима на украинските граждани, за да се устроят в Р България
В Єдиному порталi для постраждалих від війни в Україні опублікувано в одному місці інформацію, необхідну громадянам України для поселення в Республіці Болгарія
On the Single portal for people affected by the war in Ukraine is published, under a heading, the information needed for Ukrainian citizens to settle in the Republic of Bulgaria

Консултации за украински граждани от Инспекцията по труда

  • Украински граждани могат да се обръщат към Инспекцията по труда за информация за трудовите си права в България чрез запитване на електронен адрес BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg
  • Прибывающие из Украины граждане могут адресовать свои вопросы Исполнительному агентству «Главная трудовая инспекция» посредством адреса электронной почты BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg
  • Громадяни, які прибувають з України, можуть поставити свої запитання до Виконавчого агентства "Головна інспекція праці" за електронною адресою BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg
  • Citizens arriving from Ukraine can address the Executive Agency
  • GENERAL LABOUR INSPECTORATE via а special email BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg

Възможност за работа на украински граждани – информация от Агенцията по заетостта

https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-grazhdani/

Информация от Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет

Информация за гражданите на Украйна | ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ (government.bg)

Информация от Дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ (mvr.bg)

Удължава се срокът на временна закрила за украинските граждани

С Решение № 95 от 1 февруари 2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

Инспекцията по труда разработи брошура с информация за основни трудови права на украинските граждани

Инспекцията по труда напомня, че работодателите са задължени да осигурят на украинските работници и служители същите условия на труд, при каквито работят българските им колеги.

Брошура с информация за основни трудови права, едновременно на български, украински, английски и руски език, изготви Инспекцията по труда.

Пристигащите от Украйна граждани могат да задават своите въпроси към ИА "Главна инспекция по труда" на специален електронен адрес

Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ имат готовност да  консултират украинските граждани за техните трудови права.

Документи за започване на работа; Документи для роботи; Documents to start work; Документы для начала работы

Документи, необходими на украинските граждани с временна закрила за започване на работа
Документи для роботи, які потрібні громадянам України зі статусом тимчасового захисту
Documents needed by Ukrainian citizens enjoying temporary protection to start work
Документы, необходимые для начала работы гражданам Украины со статусом временной защиты

Документи, необходими на украинските граждани с временна закрила за започване на работа: