CAF

Инспекцията по труда се включва в проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация"

Проектът на Института по публична администрация се финансира по Оперативна програма "Добро управление"

ИА "Главна инспекция по труда" започна реализиране на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ с цел развитие на институционалния си капацитет и подобряване на цялостното управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели.