Превенция на МСС – 2020 – 2022 г.

Превенция на мускулно-скелетните увреждания - скрининг за ранно идентифициране

Разработването на ръководство с информация за добри практики за ранно идентифициране и превенция на мускулно-скелетните увреждания е финансирано от Фонд "Условия на труд"

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са най-честата причина за здравословни проблеми в резултат на работата. Превенцията на този риск, както и ранното  идентифициране на МСС са в основата на ефективната профилактика на заболяванията, до които те водят.

Кратка информация за рискове, водещи до мускулно-скелетни смущения в резултат на работата и мерки за минимизирането им

Информацията е подготвена от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и е представена на разбираем език чрез инфографики. 

Инспекционна кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения стартира Инспекцията по труда

В периода 15.03.2022 – 31.05.2022 г. Главна инспекция по труда ще проведе национална кампания, свързана с превенцията на мускулно-скелетните смущения на работното място.

"Здравословните работни места намаляват натоварването"

ИА ГИТ се включва в инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIK) "Здравословни работни места: Намалете натоварването" и информационната на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) "Здравословни работни места: Намалете товара" - 2020 - 2022 г.

Полезна информация и материали, свързани с провеждането на кампаниите на Комитета на старшите инспектори и на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочени към подобряване на условията на труд с акцент върху предприемането на мерки за минимизиране на рисковете, водещи до мускулно-скелетните смущения и свързаните с тях заболявания в резултат на работата.