При работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права

Инспекцията по труда създаде брошура с информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени

Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от използване на недеклариран труд.